mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Prymasa Tysiąclecia
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach